Je wilt graag weten hoe?

Speel jij een rol bij het inrichten en begeleiden van talentmanagement? En wil je weten hoe je MijnTalentBoard het beste inzet? Lees dan hoe MijnTalentBoard bijdraagt aan het BOOST-en van jouw talent!

Voor iedereen bereikbaar

Jij weet dat talentmanagement niet alleen bedoeld is voor de high potentials. Elke medewerker heeft talent. De centrale vraag is dan ook: Hoe kunnen we aanwezig talent optimaal ontdekken, ontwikkelen en inzetten voor het succes van vandaag, maar ook voor het succes van morgen en overmorgen? En hoe kunnen we dit doen zodat we employer branding, recruitment, onboarding, learning & development en offboarding met elkaar verbinden?

Om die vragen te kunnen beantwoorden, moet je eerst weten wat je als organisatie moet doen om morgen en overmorgen succesvol te zijn. Zodra de koers helder is, breng je het talent dat nodig is, in kaart om vervolgens te kunnen inventariseren: ‘Wat heb ik aan talent in huis, waar zit ontwikkelpotentieel en wat moet ik van buiten halen?’ Aangezien morgen vanzelf vandaag wordt en overmorgen vanzelf morgen, is talentmanagement een proces dat nooit stopt.

Talentmanagement een BOOST geven in 5 stappen!

Jouw uitdaging is hoe je dat simpel, goed en betaalbaar inricht. Zodat je het ook kunt 'verkopen' aan jouw baas. Hoe je dat in 5 simpele stappen doet hebben wij de afgelopen jaren met klanten en de Universiteit van Tilburg al uitgezocht. De aanpak noemen we BOOST, het middel is MijnTalentBoard. 

B – Start met het bepalen van je doelstelling

 • Wat is het doel van jouw organisatie? Wat heb je daarvoor nodig aan skills en kennis?
 • We maken een overzicht van het huidige gedrag ten opzichte van het gewenste gedrag.
 • Vervolgens bepalen we de meest urgente ontwikkelthema’s in relatie tot de organisatiedoelen en daarbij behorende gedrag.

O – Maak organisatiedoelen objectief

 • We bepalen eerst het vertrekpunt en nodigen alle betrokken deelnemers (inclusief direct leidinggevenden) uit voor een online TalentCheck.
 • Hiermee brengen we aanwezige (latente) talenten in kaart en krijgen inzicht in ieders ontwikkelmogelijkheden. 
 • De resultaten koppelen we aan de bedrijfsstrategie en de organisatiedoelen. Hieruit volgt een ontwikkelplan waarin organisatie(leer)doelen samenkomen met persoonlijke (leer)doelen. We krijgen inzicht in ieders ontwikkelbaarheid.

O – Ontwikkel structureel om relevant te blijven

 • Mocht je het nog niet weten: we zijn geen trainingsbureau!
 • We geven wél advies over de beste leerroute. We pleiten voor een gemixt leeraanbod dat is afgestemd op de voorkeurs leerstijlen van de medewerkers. Jij bepaalt wie er voor de groep staat. Dat kunnen eigen trainers of leveranciers zijn. Wij kunnen ook de rol van makelaar voor je spelen. 
 • Voor ieder team of iedere medewerker worden leerreizen ontworpen: door on-the-job learning, digitaal leren voor én na klassikaal onderwijs, sociaal leren, coaching en mentoring en korte workshops wordt er continu geleerd. 70% vindt plaats op het werk, 20% door interactie en samenwerking en 10% gaat via formeel leren (klassikale programma's en digitale curricula).

S – Iedereen krijgt een eigen stuur

 • Het plannen van een route is zinloos als je de medewerker geen stuur geeft. Iedereen krijgt een stuur om in beweging te komen. Daarmee hebben medewerkers groei in eigen hand.
 • Leidinggevenden krijgen kennis en vaardigheden aangereikt om medewerkers, indien nodig, te helpen sturen.
 • MijnTalentBoard ondersteunt de volledige talentcyclus: van werving, onboarding, prestatiemanagement en leren en ontwikkelen tot tools voor realtime feedback, loopbaanmanagement en opvolgingsplanning.

T – MijnTalentBoard adviseert

 • MijnTalentBoard begeleidt medewerkers en teams bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 • Medewerkers hebben toegang tot voor hen relevante leerbronnen (online en offline) om kennis en vaardigheden te vergroten en direct toe te passen in het dagelijkse werk. Er wordt niet onnodig geld verspild en medewerkers verliezen geen kostbare tijd. De motivatie stijgt en leren wordt (weer) leuk.
 • De organisatie krijgt inzicht in real time data van de ontwikkeling van medewerkers. Onmisbare informatie om beslissingen te nemen over leren & ontwikkelen én te voorspellen welke impact interventies op de business hebben.

Wil je het zien of proberen? Dan plannen we een demo. Klik hier!