Duurzaam en meetbaar ontwikkelen 

Hoeveel trainers, coaches en/of adviseurs kunnen concreet laten zien wat het rendement is van hun ontwikkeltrajecten? Weinig! Dat was voor ons de reden voor het ontwikkelen van de BOOST-methode. Een 'open source' voor professionals die bijdragen aan professionele en persoonlijke ontwikkeling van mensen en organisaties. Met een bewezen trackrecord! 

Meer. Beter. Duurzaam.

Leren in organisaties wordt steeds belangrijker. Digitalisering speelt hierbij een belangrijke rol en data analytics wordt een standaard onderdeel van het HR-werkveld. Medewerkers krijgen meer inzicht in hun persoonlijke ontwikkeling en kunnen écht de regie nemen. Organisaties willen duurzaam ontwikkelen met inzicht in het rendement van ontwikkel-investeringen.

De BOOST-methode sluit hier naadloos op aan. TalentBoard wordt als duurzaam ontwikkelplatform een ‘way of life’, volledig ondersteund met verschillende apps die aansluiten op de levensfasen en drijfveren van iedere medewerker. Met inzicht, informatie en leervormen die meetbaar bijdragen aan persoonlijke en professionele ontwikkeling. Vooral géén one-size-fits-all! 

We beschikken over een wetenschappelijk gevalideerde database met gegevens van ruim 300.000 mensen. Denk aan persoonskenmerken, drijfveren, werk- en managementstijlen, competenties en ontwikkelprestaties. Wij combineren deze data met onafhankelijke trainers, coaches en (organisatie)adviseurs. Die methode noemen we BOOST.

Een synthese van data-analytics, trainen, ontwikkelen en coachen. Toegankelijk en inzetbaar op een zelf in te richten digitaal platform. Waarmee medewerkers, teams en organisaties écht grip krijgen op gedragsverandering en ontwikkelrendement. Een leven lang!
 

Klik of bel. Voor wie wacht, komt alles te laat. Gewoon doen dus!