We zijn trots op op de uitbreiding van de samenwerking met ASSA ABLOY. Met ruim 47.000 medewerkers is zij wereldwijd innovatief partner op het gebied van duurzame automatische toegangssystemen die de stroom van mensen en goederen ondersteunen.

BOOST&CO gaat ASSA ABLOY helpen bij het realiseren van haar internationale Sales Excellence ambities. Na een geslaagde pilot in Nederland en Groot-Brittannië, breiden we de samenwerking uit in Zweden, Duitsland, België en Frankrijk. De salesorganisaties in deze landen gaan een meerjarig ontwikkeltraject in om hun marktpositie nog meer te versterken.

TalentBoard, binnenkort beschikbaar in 7 talen, zal het aanwezige talent en potentieel in deze landen inzichtelijk maken. Lokale opleidingsbedrijven zullen in samenwerking met BOOST&CO zorgdragen voor een blended ontwikkelprogramma. CrossKnowledge wordt internationaal partner met online leerpaden die op medewerker- en teamniveau worden afgestemd. Waarom ASSA ABLOY kiest voor BOOST&CO licht Rogier Verwer toe. Rogier is wereldwijd verantwoordelijk voor Sales Excellence binnen ASSA ABLOY.

‘De laatste jaren liet ik mij met betrekking tot talentontwikkeling vooral inspireren door de topsport. Daarbij vroeg ik mij meerdere malen af: Hoe weet je exact wat voor talent je in je team hebt? Hoe geef je medewerkers meer inzicht in de relatie tussen hun performance en hun ontwikkeling? Hoe haal je het maximale uit je medewerkers en hoe bied je ze een toekomst perspectief met hun specifieke talenten? Als toppresteerder moet je ook weten waar je nu staat om de volgende stap te kunnen maken. In de basis betekent dit dat je moet weten aan welke competenties je moet werken om die stap te maken. En als je aan teamsport doet moet je als trainer/coach weten over welke competenties ieder teamlid beschikt om het winnende team op te stellen.

Voor de ontwikkeling van onze teams binnen ASSA ABLOY wilden we eerst inzicht krijgen in aanwezig talent. Daarnaast was het van belang op individueel niveau voldoende terugkoppeling te krijgen op het functioneren. Wij zagen dat alleen terugkoppeling van het management vaak gekleurd was. Daarom wilden we ook terugkoppeling van klanten. Dit zou een eerlijker beeld moeten geven en als je dat ook nog direct kunt koppelen aan competentieontwikkeling weet je als medewerker, team en organisatie precies welke stappen je moet zetten. Een heel mooi theoretisch verhaal!

Wij zagen al deze facetten terug in TalentBoard en zijn dit in de praktijk gaan toetsen in Groot-Brittannië en Nederland. In Groot-Brittannië startten we met de sales employees en in Nederland met het management. Beide pilots zijn zeer succesvol gebleken. De belangrijkste les is dat je met management moet beginnen om de juiste performance-cultuur te creëren. Het is allesbehalve een traditionele aanpak voor organisatieontwikkeling.’

ASSA ABLOY start met TalentBoard in Groot-Brittannië, Zweden, Duitsland, Frankrijk en België. Andere landen waaronder Azië staan ook te popelen om ermee aan de slag te gaan. Waarom? Rogier vervolgt:

‘Wij geloven erin dat als je talent wilt behouden je een transparant platform moet geven waarbij ze zelf aan het stuur kunnen zitten van hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Onze medewerkers worden eigenaar van een eigen TalentBoard en leggen maandelijks met hun manager de link tussen resultaat en ontwikkeling. Wij merken dat talent dagelijks uitgedaagd wil worden en wil weten of ASSA ABLOY kan bieden wat zij aan ambitie uitdraagt. TalentBoard ondersteunt dit volledig.’