Wij belonen duurzame talentontwikkeling

Herkent u dit? U nodigt iemand uit voor een assessment, de resultaten worden al dan niet besproken met een deskundige en het rapport verdwijnt daarna direct in een la of kast. Er wordt nooit meer naar omgekeken. Wij zien dit als pure verspilling.

BOOST&CO staat voor duurzame talentontwikkeling. Wij hebben een portal ontwikkeld waarmee een einde wordt gemaakt aan deze verspilling: TalentBoard. Wie daar gebruik van maken? Personato, Assa Abloy International, Hutten Catering, Kia Motors Nederland, Harley Davidson, Fortec, Huis&Hypotheek, AAG, Wepa, Luckers Advocaten, FIER Bemiddeling, SportConsult, Improvia, Fit People en vele andere MKB en MKB+ bedrijven.


AANBIEDING..! ruim uw oude assessment credits op

Zit u met oude credits in uw maag van uw huidige assessment leverancier? TalentBoard is het meest uitgebreide portal voor het identificeren, matchen, binden en boeien van talent binnen uw organisatie! Door NIP en COTAN gecertificeerde en gevalideerde assessments met rapportages die voor iedereen makkelijk leesbaar en toepasbaar zijn. Als u gaat voor duurzaamheid bespreken we graag met u de mogelijkheden om uw overtollige credits van andere assessment leveranciers te compenseren. Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen contact met u op voor een kennismaking. Bellen kan ook. Ellen staat u graag te woord, zij is bereikbaar op 040 – 202 93 61.

 

Ik wil meer weten over deze aanbieding!

6 + 10 =

TalentBoard: Duurzame Talentontwikkeling in 4 Stappen

Stap 1 – Identificeren van Talent
Iedere ontwikkeling begint met een startpunt. Het TalentBoard-assessment is het startpunt van duurzame talentontwikkeling: identificeren en matchen van talent. Dit doen we met een TalentCheck: een gevalideerd assessment (COTAN- en NIP-proof) dat inzicht geeft in persoonlijkheden (Big5), drijfveren (loopbaanwaarden), wendbaarheid, voorkeurswerk- en managementstijlen én inzicht in aanleg en ontwikkelbaarheid van talenten (competenties).

Stap 2 – Matchen van Talent
U krijgt de beschikking over een competentiehandboek met bijbehorende gedragsindicatoren die wij in samenwerking met de Universiteit van Tilburg hebben samengesteld. U zet iedere gewenste rol of functie binnen uw organisatie zelf in de portal. U koppelt zelf wegingsfactoren aan de gekozen competenties. Uit handen geven kan ook, dan doen wij dat voor u.

U ziet direct van iedere kandidaat of medewerker de Fit-for-Job score: deze score geeft inzicht in welke rollen de aanwezige talenten het best renderen en welk onbenut potentieel aanwezig is. Met een uitgebreide rapportage wordt inzicht gegeven in aanleg en ontwikkelpotentieel zowel voor selectie- als ontwikkeldoeleinden. De TalentCheck en Fit-4-Job Score worden door onze klanten ook ingezet voor het in kaart brengen van potentiële kandidaten bij doorstroom. En u ziet alles direct op medewerker-, team- en organisatieniveau.

Stap 1 en 2 worden gebruikt voor het identificeren & matchen van talent (pre-selectie-, selectie- en ontwikkelassessments, vlootschouw, SPP). Wilt u direct doorpakken op en investeren in meetbare talentontwikkeling, dan is  Stap 3 en 4 voor het binden & boeien van uw medewerkers een logische vervolgstap.

Stap 3 – Binden & Boeien van Talent
Wellicht kent u het nog: de zogenaamde POP. Het Persoonlijk Ontwikkel Plan, een papieren tijger die jaarlijks besproken werd met de leidinggevende om richting te geven aan ontwikkeling. Met als doel het nog beter presteren in de rol. Wij geloven dat dit niet leeft en net als assessments verdwijnt in een la of kast. In TalentBoard zit een volledig geïntegreerd ontwikkelplan waarin de resultaten van de TalentCheck, Fit-4-Job Score en de mate van wendbaarheid direct worden omgezet naar concrete ontwikkeladviezen en -activiteiten. Dat scheelt leidinggevenden en HR een hoop werk en geeft de medewerker een duidelijk kader voor ontwikkeling. Bovendien wordt vanuit dit plan geadviseerd welke leerbronnen het beste aan verdere ontwikkeling gaan bijdragen.

TalentBoard geeft advies over en inzicht in ontwikkelmogelijkheden op organisatie-, team- en medewerkersniveau. U hoeft zichzelf niet af te vragen of het ontwikkelen van bepaalde competenties zin heeft, dat hebben wij al voor u uitgezocht. Dit helpt bij het kiezen van leeractiviteiten. Er zijn talloze leervormen mogelijk: collegiale begeleiding, mentoring en coaching, serious gaming, e-learning, boeken en artikelen, online en klassikale training. Heeft u preferred suppliers of de beschikking over een eigen Academy binnen de organisatie? Alle in- en externe opleiders zijn te koppelen aan TalentBoard. Bovendien voorzien wij u van informatie of de ingezette leerbronnen ook daadwerkelijk resultaat opleveren. Hiermee toetst u objectief de kwaliteit van in- en externe trainers en/of coaches.

TalentBoard beschikt over een extra module waarmee medewerkers onbeperkt feedback kunnen vragen vanuit verschillende invalshoeken. Door het combineren van feedback van onder andere de leidinggevende, collega’s, ondergeschikten en klanten ontstaat een totaalbeeld van de medewerker. De medewerker kan zo zelf toetsen of hij of zij de juiste stappen maakt in zijn of haar ontwikkeling. De leidinggevende geeft het handvatten om de medewerker nog beter te coachen. Voor iedere competentie zijn coaching formulieren beschikbaar. Hiermee kunnen competenties beoordeeld worden door een coach, een manager, een collega of door de gebruiker zelf. Het is zelfs mogelijk om een klant een beoordeling te laten geven! Zo verkrijgt u een helder en betrouwbaar beeld van het vaardigheden niveau én van de ruimte voor ontwikkeling. Uw organisatie ontwikkelt met TalentBoard een open en transparante feedbackcultuur.

Stap 4 – Ontwikkelinvesteringen volledig Meetbaar
Op basis van alle ontwikkelactiviteiten en feedback genereert TalentBoard rapporten op medewerker-, team- en organisatieniveau. Deze analyserapporten – die u zelf met een druk op de knop genereert – vormen de basis voor de volgende ontwikkelstap. U krijgt op microniveau inzicht in ontwikkelgedrag van medewerkers en het rendement van investeringen in opleiding en ontwikkeling. Uitgangspunt met TalentBoard is dat u in medewerkers wilt investeren, ze wilt waarderen, begeleiden en inspireren. Dan wilt u ook weten of dat op een financieel rendabele manier gebeurt. TalentBoard geeft u daarin volledig inzicht.