Ons doel is het waarmaken van uw ambitie!

 Hoe wij daarin slagen? 

‘Wij realiseren ons doel met

een ervaren team én

een bewezen concept.’

Wij noemen dat concept BOOST©

en dragen in 5 stappen bij aan het realiseren van uw ambitie

1. Bepalen en/of vertalen van uw ambitie

Ambitie begint bij het hebben van een duidelijke visie, missie en strategie. Ook wel de droom, reis of ‘stip op de horizon’ genoemd. Tijdens een korte inventarisatie zetten we uw ambitie op scherp. We stellen samen vast welk(e) kennisniveau, vaardigheden en gedrag daarvoor nodig is, nu en in de toekomst. Daarbij betrekken we op een zeer bijzondere manier de medewerkers met als doel draagvlak te creëren en hen direct in beweging te zetten. Een praktisch rapport met duidelijke profielen vormt het uitgangspunt voor de volgende stap.

2. Objectiveren van uw ambitie

Op basis van de uitkomsten in Stap 1, brengen we de aanleg van alle medewerkers in beeld. Met behulp van drie gevalideerde assessments (COTAN- en NIP-gecertificeerd) wordt inzichtelijk hoe je effectief kunt presteren met het aangeboren gedrag. Hierdoor neemt acceptatie van gedragsverandering toe. Deze analyse geeft naast drijfveren en persoonlijke kenmerken inzicht in de natuurlijke aanleg en ontwikkelbaarheid van de vastgestelde vaardigheden en gedrag. We voorspellen of de medewerkers over voldoende potentieel beschikken en in staat zijn te performen. Hiervoor zetten we de PP-matrix in. 

U kunt hiermee richting geven aan gewenste veranderingen (‘aan welke knoppen moet het management draaien om maximaal te renderen?’). Aan de hand van de PP-matrix stellen we vast:

  • In hoeverre het individuele profiel aansluit bij de gevraagde functie en/of rol;
  • Of het zin heeft een medewerker verder te ontwikkelen en het te verwachten resultaat;
  • Op welke wijze we medewerker of medewerkers het beste kunnen ontwikkelen:
  • Hoe leidinggevenden hun medewerkers zo effectief mogelijk kunnen begeleiden.

U ontvangt van ons een Strategisch Ontwikkel Plan met adviezen over:

  • De aanwezige talenten op organisatie-, team- en medewerkersniveau;
  • Inzicht in de talenten die u voor de toekomst nodig heeft voor het realiseren van uw doelstellingen;
  • De beste leermethodes op individueel niveau
  • Interne en externe leerprogramma’s
  • De best renderende leiderschapstijlen
3. Ontwikkelen van uw ambitie

In het Strategisch Ontwikkel Plan geven wij u advies over de meest kwalitatieve en best renderende opleidingsmogelijkheden voor uw medewerkers. Dit advies komt tot stand op basis van hun performance- en ontwikkelpotentieel (PP-matrix). We leggen u een mix voor van allerlei leervormen en kunnen u koppelen aan ons internationaal partner netwerk. Bij het ontwikkelen van uw medewerkers hanteren wij een blended aanpak van:

 • Leerprogramma’s
 • Trainingen
 • (Executive) Coaching
 • Online- en Micro-learning
 • Games
 • Simulaties
 • Toetsen
 • MOOC’s
 • Videocasts
 • On-boarding programma’s

Wij kunnen u exact aangeven wat de benodigde investering is voor een generieke en/of specifieke aanpak. Na het volgen van de verschillende leerprogramma’s verzorgen wij de certificering van uw medewerkers. Onze partners zijn onder andere CEDEO, NIP en COTAN gecertificeerd. Bovendien voldoen zij aan verschillende beroepsnormen als NRTO, Associatie voor Examinering, IMS Global et cetera.

4. Sturen op uw ambitie

De kritische succesfactor – en daarmee de opbrengsten van uw opleidingsbudget – is borging, waardoor verandering in gedrag aanhoudt. Uit grootschalig onderzoek en jarenlange ervaring blijkt dat gedragsverandering niet bereikt wordt met generieke trainingen die voor iedereen hetzelfde zijn.

Borging vindt plaats doordat directie belang (blijft) hecht(en) aan de medewerker en wil investeren in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is de rol van de leidinggevende cruciaal. Hoe kan de manager de medewerker helpen met zijn of haar ontwikkeling? Hoe voert hij of zij een ontwikkelgesprek?

Met het BOOST©-concept helpt de manager de medewerker het zelfbewustzijn te vergroten en aan het stuur te zitten van de eigen ontwikkeling. Dit leidt tot een grotere (intrinsieke) motivatie van de medewerker en een betere performance. Beheersing van kennis, vaardigheden en gedrag wordt gedurende het eerste jaar continu gemeten (van know-how naar show-how).

Wij leren leidinggevenden hoe zij de vertaalslag kunnen maken van performance- en ontwikkelpotentieel naar de best renderende leiderschapstijl. We starten met een BOOST-training voor leidinggevenden. Daarna evalueren we eens per kwartaal de voortgang in ontwikkeling en de impact daarvan op uw ambitie. 

5. Toetsen van uw ambitie

Persoonlijke ontwikkeling is een verantwoordelijkheid van de organisatie maar zeker ook van de medewerker zelf. Wij ondersteunen én ontzorgen directie, leidinggevenden en medewerkers met een digitale leer- en carrière-omgeving. Een omgeving die leidinggevenden en medewerkers helpt met een doelgericht persoonlijk ontwikkelplan afgestemd op uw ambitie.

Een omgeving waarmee directie en leidinggevenden kunnen sturen op talent-, teamontwikkeling en resultaat. Een omgeving die huidige tijdrovende processen elimineert. Een omgeving:
 

  • Met een kader voor meer interactie over prestatie, motivatie en ontwikkeling(achterstand).
  • Met eenduidige interpretaties over performance en potentieel en daarmee een gedragen beoordelingssystematiek.
  • Met wetenschappelijk onderbouwde modellen en resultaten die voldoen aan de COTAN- en NIP-richtlijnen.
  • Waarbij de medewerker en organisatie geholpen wordt om de ontwikkel-regie in eigen hand te nemen. 
  • Die medewerker-, team- en organisatieontwikkeling op internationaal niveau zicht- en meetbaar maakt.
  • Die samen met de wetenschap (Universiteit van Tilburg) continu wordt getoetst en verbeterd.

Laat u inspireren door één van onze adviseurs

Onze adviseurs hebben jarenlange (internationale) ervaring in verschillende vakgebieden en sectoren
(onder andere topsport, facilitaire & zakelijke dienstverlening, defensie, bouw, W&S, detachering, accountancy, advocatuur, zorg).
Zij zijn expert in het vertalen van uw strategische uitdagingen naar organisatie- en talentontwikkeling.

Bel 040-2029361, mail of vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

 

6 + 8 =

Over Boost & Co

Wij geloven erin dat meer medewerkers bij kunnen dragen aan het realiseren van organisatiedoelstellingen. Wij helpen organisaties met het realiseren van ambities door het ontwikkelen van teams en medewerkers. Onze bevlogen professionals dragen met het BOOST-concept meetbaar bij aan de ambitie van onze klanten.

Diensten & Producten

BOOST-concept
Training
(Executive) Coaching
Leerprogramma’s
Onboarding
Toetsen/assessments
Performance support
Leermanagement
Onderwijskundig advies
Strategie & Organisatie
Leiderschapsontwikkeling
HRM
HRD
MyTalentBoard

Contactgegevens

Postadres:
Hendrikstraat 3
5671 HT Nuenen

Bezoekadres:
Koning Willem II Stadion
Goirleseweg 34
5026 PC Tilburg

T  040 – 2029361

KvK nr: 57302049
BTWnr: NL852522939B01